Vruchtbaarheidsbehandelingen: de impact op je relatie

Als een kinderwens de kop opsteekt, ga je als koppel een uitdagende periode tegemoet. Het ouderschap is een belangrijke mijlpaal in een mensenleven en vergt een enorme aanpassing binnen een relatie.

Als er een fertiliteitsprobleem  gedetecteerd is, wordt het overgangsproces nog moeilijker. Het blijkt een van de meest stressvolle levensgebeurtenissen .

Als koppel  krijg je te maken met bijkomende uitdagingen. Je doorloopt een rouwproces omdat je de mogelijkheid op natuurlijke wijze een kind te krijgen verliest. 

Je moet de diagnose verwerken en het beslissingsproces rond de aanpak van dit probleem doormaken. Vaak resulteert dit proces in de optie van een vruchtbaarheidsbehandeling.

Vruchtbaarheidsproblemen  en het volgen van behandelingen  zorgen voor vele veranderingen in de relatie van een koppel.

Het kan een koppel dichter bij elkaar brengen in hun onuitgesproken gevoelens rond verdriet en hoop  en door wederzijdse steun en begrip. Maar, ook gevoelens van schuld en machteloosheid  kunnen voorkomen. Seksualiteit  wordt een functionele actviteit waarbij de associatie met ontspanning en plezier verdwijnt.

Het is vaak zo dat een vrouw zich minder vrouw en een man zich minder man voelt gedurende als je geconfronteerd wordt met verminderde vruchtbaarheid.

Je kan als patiënt weinig doen om de kans op een zwangerschap te verhogen. De stress van de behandeling en de dreiging van onopgeloste infertiliteit, ervaar je als oncontroleerbaar .

De psychologische belasting  van vruchtbaarheidsbehandelingen is
ontzettend hoog. Het is bovendien dé belangrijkste reden waarom koppels beslissen om vruchtbaarheidsbehandelingen te staken. Pas in tweede instantie worden de fysieke last, de leeftijd van de vrouw, de financiële last en de negatieve impact op sociale contacten genoemd.

Net daarom is het belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan de psychische (zelf)zorg  zowel voor, tijdens als na een behandeling.

Om onnodige bijkomende stress in de relatie te vermijden kan je proberen het gevoel van controle  te vergroten. Concreet betekent dit dat je je op voorhand goed informeert over de behandeling: lezen over de behandeling, praten met met mensen, eventueel op internet, die dezelfde behandeling hebben ondergaan.

Een vruchtbaarheidsbehandeling is bovenal een 'gedeelde behandeling' tussen man en vrouw . Samen naar infosessies  gaan, de hormooninspuitingen door de partner laten uitvoeren, zorgen dat de aanwezig kan zijn bij de pick-up van de eicellen en transfert van het embryo,…

Dit versterkt het gevoel gezamelijk aan het 'project'  te werken. Naast het zoeken van emotionele steun bij je partner helpt het om ook met andere naasten te praten.

Als je relationele problemen  ondervindt voor de opstart van de behandeling pak je die best zo snel mogelijk aan. Zo niet, zullen deze problemen net uitvergroot worden door de behandeling. Zorg er dus voor dat de communicatie tussen jou en je partner optimaal is en zoek desnoods professionele hulp.

Probeer ook het leven naast de fertiliteitsbehandelingen niet uit het oog te verliezen. Richt zowel voor, tijdens als na de behandeling vaste wekelijkse momenten in en zorg voor een leuke ontspannende activiteit waarbij jullie relatie weer even centraal staat. 

Tot slot, zijn er aan elk groot fertiliteitscentrum een of meerdere psychologen  verbonden die jullie kunnen consulteren in het kader van de behandeling. Zij zijn vertrouwd met dit soort problematieken en kunnen in de nodige professionele (na)zorg voorzien.

Door Julie Nekkebroeck, psychologe van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde en het Centrum voor Medische Genetica van het UZ Brussel-Vrije Universiteit Brussel
www.brusselsivf.be