Onvruchtbaarheid bij jonge kankerpatiënt omzeilen

Als je kind blijkt te lijden aan leukemie of andere vormen van kanker is dit vaak een donderslag bij heldere hemel. De gevolgen van de behandelingen zijn verstrekkend.  

Testiculaire tumoren, Hodgkin en non-Hodgkin lymfomen en leukemie behoren tot de meest voorkomende vormen van kanker bij kinderen

Deze tumoren kunnen efficiënt behandeld worden door middel van chemotherapie, eventueel in combinatie met een heelkundige ingreep of radiotherapie. Chemotherapie treft alle sneldelende cellen van het lichaam, waaronder ook de voortplantingscellen.

Bij een jongen zal hierdoor een verlies van stamcellen in de zaadbal optreden waardoor er op latere leeftijd geen of uiterst weinig zaadcellen geproduceerd zullen worden en onvruchtbaarheid optreedt.

Bij een meisje zullen massaal eicellen verloren gaan die vanaf de geboorte opgestapeld zitten in de eierstok. Daardoor bevat de eierstok veel minder tot soms helemaal geen eicellen meer. De menopauze en onvruchtbaarheid zullen op veel vroegere leeftijd optreden, soms zelfs vanaf de puberteit.

Momenteel bestaan er geen doeltreffende behandelingen om dit verlies aan zaadvormende stamcellen of eicellen te vermijden. Het inbanken van deze cellen voor het starten van chemotherapie is de enige haalbare oplossing voor het behouden van de vruchtbaarheid. 

Eierstokweefsel van een meisje dat een steriliserende behandeling moet ondergaan kunnen artsen inbanken in een weefselbank. Om later, na afloop van de behandeling en bij kinderwens dit weefsel terug te transplanteren. 

Bij jongentjes die zulke steriliserende behandeling moeten ondergaan kan een stukje zaadbalweefsel inbanken om deze later, na de chemotherapie, weer in de zaadbal te transplanteren.

Hoewel beide technieken nog experimenteel zijn, is men wereldwijd aan enkele fertiliteitscentra al gestart met het inbanken van eierstok- of zaadbalweefsel van jonge kankerpatiëntjes, zo ook aan het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde.  Meer informatie kan je vinden op deze links:

http://www.brusselsivf.be/bewaring-eierstokweefsel
http://www.brusselsivf.be/bewaring-zaadbalweefsel

Met dank aan Prof. Dr. Herman Tournaye

Centrum voor Reproductieve Geneeskunde, Universitair Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel. Laarbeeklaan 101, B-1090 Brussel, België
http://www.brusselsivf.be/